Janów przyłączony został do Katowic w 1960 roku. Znajduje się w południowej części miasta. Od wschodu graniczy z Mysłowicami, a od zachodu z Nikiszowcem. Największym zakładem przemysłowym była kopalnia „Wieczorek” (od 2018 roku w likwidacji). Jest tu sztuczne lodowisko (klub Naprzód Janów), osiedle przy ul. Zamkowej, park Bolina. Przy ulicy Oswobodzenia znajduje się Galeria Szyb Wilson. W zrewitalizowanych budynkach po kopalni organizuje się m.in. rozmaite wystawy.