Caritas to katolicka organizacja charytatywna prowadząca bardzo szeroko zakrojoną działalność. Caritas Archidiecezji Katowickiej powołano w 1989 roku. Siedziba znajduje się przy ulicy Wita Stwosza, w pobliżu Kurii Metropolitalnej. Obok, przy ul. ks. Józefa Czempiela, wybudowany został w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Dom św. Józefa. Jego poświęcenie nastąpiło 21 czerwca 1997 roku. Przebywają w nim księża emeryci objęci całodobową opieką. Znajduje się tu również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.