Zabytkowe Osiedle Donnersmarcka zwane też przez mieszkańców Zandka wybudowano dla pracowników Huty „Zabrze”. Tworzy je kilkadziesiąt budynków z pierwszej ćwierci ubiegłego wieku. Większość zlokalizowano przy ulicach Krakusa i Bończyka. Zwracają uwagę m.in. interesująca architektura, przydomowe ogródki oraz ulice wysadzane platanami i kasztanowcami. Obecnie wiele z budynków jest remontowanych.