Ulica 1 Maja jest głównym szlakiem komunikacyjnym Zawodzia. Znajdują się przy niej m.in. rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego, ośrodek sportowy „Słowian”, centrum przesiadkowe „Zawodzie”, zajezdnia tramwajowa i autobusowa. W połowie drogi krzyżuje się z ul. Murckowską. W części zachodniej zabudowana jest kamienicami mieszczańskimi z końca XIX i początku XX wieku.

Stanowi ważny trakt łączący Śródmieście z Szopienicami wieloma liniami tramwajowymi i autobusowymi.