Ulica Wita Stwosza biegnie od placu Karola Miarki do ulicy Ceglanej. Krzyżuje się m.in. z ulicami Ligonia, Powstańców, Jordana oraz autostradą A4. Znajdują się przy niej kamienice z 1. połowy XX wieku, plac św. Jana Pawła II, archikatedra i kuria z ogrodami, drukarnia archidiecezjalna (już nie istnieje), skwer Prymasowski, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakład Aktywności Zawodowej Św. Marcina, komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, biurowiec z wieloma instytucjami, m.in. Prokuraturami Okręgową i Apelacyjną. Za autostradą jest Hotel Diament Park, a przy końcu ulicy szpital.