Ulica Panewnicka prowadzi od dworca kolejowego w Ligocie do granicy z Rudą Śląską-Kochłowicami (most na Kłodnicy). Jest głównym traktem Panewnik. Mieszczą się przy niej m.in. liceum ogólnokształcące, cmentarz, kościół i klasztor ojców franciszkanów, dom prowincjonalny sióstr służebniczek, szpital, supermarket, szkoła podstawowa, przedszkola, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego. Zabudowa pochodzi głównie z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Są tu również banki, skwer, targowisko, sklepy i liczne punkty handlowo-usługowe.