Kolonię im. Ignacego Mościckiego wybudowano w latach 1927–1928 przy granicy z Chorzowem, pomiędzy ulicą Gliwicką a linią kolejową z Katowic do Gliwic.

Jest to osiedle domów jednorodzinnych. Przed II wojną światową nosiło imię Prezydenta Mościckiego, w czasie wojny była to Rudolf Hess Kolonie, a od 1952 roku osiedle Belojannisa. W 2000 roku przywrócono pierwotną nazwę.