Ulica Jana III Sobieskiego w Katowicach prowadzi od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza w kierunku ulicy Sądowej. Krzyżuje się z ulicami: Zabrską, Opolską i Gliwicką. Są tu zabytkowe kamienice z 1. połowy XX wieku, biurowce, siedziby wielu firm, przedsiębiorstw handlowo-usługowych i instytucji oraz sklepy.