W 1929 roku powstało w Katowicach Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Zaraz po wojnie przemianowane zostało w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, a w 1979 roku w Akademię Muzyczną, której nadano imię Karola Szymanowskiego. Wśród pedagogów było wielu wybitnych kompozytorów, śpiewaków, dyrygentów, pianistów, a jej absolwenci znani są z działalności artystycznej na całym świecie.

Uczelnia zajmuje kilka budynków, w tym okazały zabytkowy gmach z przełomu wieków XIX i XX. Odbywają się tu m.in. liczne koncerty oraz inne imprezy muzyczne.