Ulica Plebiscytowa prowadzi od ul. Wojewódzkiej przy kinie „Rialto” niemal do autostrady A4. Krzyżuje się m.in. z ul. Jagiellońską, Ligonia i Powstańców. Na początku stoją dwie okazałe kamienice z przełomu XIX i XX wieku, a w ich sąsiedztwie budynek dawnego kina „Capitol”. Aż do ulicy Powstańców ciągnie się zabudowa z końca XIX i 1. polowy XX wieku. Za nią po zachodniej stronie znajdują się Archikatedra Chrystusa Króla, Kuria Metropolitalna i Caritas Archidiecezji Katowickiej, a po stronie wschodniej cmentarz parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła. Są też siedziby różnych instytucji oraz sklepy.