Rezerwat przyrody „Ochojec” jest rezerwatem florystycznym. Został utworzony w 1982 roku. Znajduje się w Lasach Murckowskich, w leśnictwie Ochojec. Środkiem tego stosunkowo niewielkiego obszaru o powierzchni 27 hektarów płynie Ślepiotka. Występują tu liczne gatunki roślin (m.in. liczydło górskie) oraz zwierząt chronionych i zagrożonych.

Niestety działalność człowieka była i jest w dalszym ciągu dużym zagrożeniem dla rezerwatu. Szkodliwe oddziaływanie na przyrodę powinno być znacznie ograniczone.