Budynek z salą koncertową przy ulicy Sokolskiej (obecna siedziba Filharmonii Śląskiej) wzniesiono w latach osiemdziesiątych XIX wieku. W 2001 roku koncertował tu Ignacy Paderewski. Podczas ostatniej wojny gmach został częściowo przebudowany. W 1945 roku Filharmonia Śląska rozpoczęła w nim działalność artystyczną. Najbardziej zasłużonym w jej rozwoju był Karol Stryja, długoletni dyrektor i kierownik artystyczny.

Przy ulicy Sokolskiej organizowano wiele festiwali i konkursów, m.in. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Goszczono wybitne zespoły oraz artystów polskich i zagranicznych. W 2011 roku Filharmonii Śląskiej nadano imię Henryka Mikołaja Góreckiego. W 2014 roku zakończono remont i rozbudowę jej siedziby. Filharmonia Śląska od początku swojej działalności należy do najbardziej zasłużonych instytucji w upowszechnianiu muzyki.