Ulica Brynowska prowadzi od skrzyżowania z ulicami Mikołowską i Ligocką do zbiegu z ulicą Kościuszki za pl. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Jest to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych. Znajdują się przy niej m.in. supermarket, ogródki działkowe, wojewódzki inspektorat weterynarii, rozmaite obiekty handlowo-usługowe, przedszkole i dom dziecka.