Przejścia podziemne są dosyć liczne w Katowicach. Służą pieszym do przechodzenia pod ulicami i torami kolejowymi. Znajdują się też m.in. na dworcach i centrach handlowych. Tego typu budowle wymagają stałego oświetlenia, konserwacji i sprzątania. Poruszanie się osób niepełnosprawnych w wielu przejściach jest utrudnione bądź niemożliwe. Niektóre z nich dewastowane, zanieczyszczane, niestety, nie są najlepszą wizytówką miasta. Czasami oznacza się je znakami informacyjnymi.