Ulica Andrzeja łączy ulice Kościuszki i Mikołowską. Na tym stosunkowo krótkim odcinku zabudowana jest wieloma kamienicami z końca XIX i początku XX wieku. Biegnie obok placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej i dworca kolejowego. Nieco dalej, po przeciwnej stronie jest usytuowany plac Andrzeja, do którego od zachodu przylega Sąd Wojewódzki.