Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki” powstała około połowy XVIII wieku. Do końca II wojny światowej , z przerwami, nazywała się „Emanuelssegen”. W 2. połowie lat czterdziestych została przyłączona do kopalni „Boże Dary” w Kostuchnie. Ostatni szyb w Murckach zamknięto w 2004 roku. Przy ulicy Leśników zachowały się do dzisiaj (jesień 2021 roku) stopniowo burzone resztki cechowni i łaźni, a także budynek dyrekcji i kilka zabudowań gospodarczych.