Szyb Alfred znajduje się przy pl. Alfreda. Zachowały się jeszcze powstałe w końcu XIX wieku budynki m.in. nadszybia, maszyny wyciągowej, cechowni, kuźni i kotłowni kopalni Hohenlohe zamkniętej w latach dwudziestych minionego stulecia.

Zespół szybu Alfred został wpisany do rejestru zabytków w 1978 roku.