W Katowicach są następujące sądy: rejonowe, okręgowe, apelacyjny, polubowny, arbitrażowy i metropolitarny. Większość z nich mieści się w starych, zabytkowych budynkach.