Kolonia Wysockiego

Do Nikiszowca należy Kolonia Wysockiego położona przy ulicy Szopienickiej.