Ulica Raciborska zaczyna się przy ulicy Mikołowskiej, a kończy za przejazdem kolejowym. Zabudowa pochodzi z 1. połowy ubiegłego wieku, głównie z lat trzydziestych. Znajdują się przy niej liczne instytucje, m.in. Katowickie Centrum Onkologii, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Koleje Śląskie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego.