Szyb „Wilson” w Janowie przy ulicy Oswobodzenia należał do KWK „Wieczorek”. Budynki cechowni i łaźni zrewitalizowano w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku i otwarto w nich największą prywatną galerię sztuki. Właścicielami jej są Monika Paca i Johann Bros. Organizuje się tu głównie wystawy sztuki współczesnej promujące młodych, utalentowanych artystów, a także rozmaite koncerty, festiwale i konferencje.