Ulica Armii Krajowej ciągnie się od skweru nad Ślepiotką do ulicy Uniczowskiej w Podlesiu. W Piotrowicach biegnie pod wiaduktem kolejowym (obok dworca) oraz przy Famurze. Krzyżuje się m.in. z ulicami: Kościuszki (rondo), gen. Jankego i Szarych Szeregów. Zabudowa jest niska, pochodzi w części z 1. połowy XX wieku. Przy ulicy Armii Krajowej znajdują się: Teatr Żelazny, Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, cmentarz parafialny, po jego przeciwnej stronie szyb wentylacyjny, a nieco dalej fińskie domki. Są też m.in. przedszkola, 4 krzyże przydrożne, most nad Mleczną oraz liczne sklepy i punkty handlowo-usługowe.