Ulica Gliwicka jest najważniejszą ulicą Załęża i jedną z najdłuższych w mieście. Biegnie od pl. Wolności przez zabudowaną. kamienicami część Śródmieścia, obok cmentarza przy skrzyżowaniu z ulicami Grundmanna i Goeppert-Mayer, przy kinie Imax/Cinema City, potem dosyć krętą trasą między zabytkowymi kamienicami. Po drodze krzyżuje się z ulicami Bracką i Bocheńskiego. Podobny odcinek ciągnie się aż do ul. Wiśniowej, a dalej już prosto do granicy z Chorzowem. Oprócz starej zabudowy przy ul. Gliwickiej znajdują się m.in. 2 skwery, parki, 2 kościoły), przedszkola, szkoły, a na końcu osiedle domków jednorodzinnych Kolonia Prezydenta Mościckiego. Dobrym połączeniem Katowic z Chorzowem jest prowadząca tędy linia tramwajowa.