Ulica Graniczna prowadzi od skrzyżowania z ulicami Warszawską i 1 Maja, pod wiaduktem kolejowym, do ul. Pułaskiego. Krzyżuje się z ulicami Krasińskiego, Przemysłową, Sikorskiego i  Powstańców. Znajdują się przy niej m.in. Politechnika Śląska, kościół Wniebowzięcia NMP, Bipromet, niszczejący budynek dawnego Śląskiego Instytutu Śląskiego, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, pl. Żołnierza Polskiego z pomnikiem, rondo, szkoły, przedszkola i bloki mieszkalne osiedla Paderewskiego.