Ulica Henryka Sienkiewicza zaczyna się przy ulicy Wojewódzkiej, a kończy za cmentarzem założonym w 1911 roku. Krzyżuje się z ul. Dąbrowskiego, Jagiellońską, Ligonia i Powstańców. Zabudowana jest kamienicami głównie z początku XX wieku. Na cmentarzu pochowano wiele wybitnych osób zasłużonych dla naszego regionu m.in. Krystynę Bochenek, Jerzego Dudę-Gracza, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Kazimierza Kutza. Naprzeciw cmentarza znajduje się zespół szkół ogólnokształcących.