Boiska ogólnodostępne dla mieszkańców znajdują się w różnych częściach miasta. Przeznaczone są głównie do gry w piłkę nożną, siatkówkę bądź koszykówkę. Należą do nich m.in. boiska osiedlowe zarządzane przez miejscowe spółdzielnie mieszkaniowe. Są jednak jeszcze obiekty ogrodzone i pozamykane. Niektóre są opuszczone, nie zagospodarowane i powoli niszczeją.