Ulica Michała Drzymały w Katowicach biegnie od skrzyżowania z ulicą Kopernika do skrzyżowania z ulicą PCK. Znajdują się przy niej zabytkowe kamienice z pierwszej ćwierci XX wieku.