Na chodnikach i drogach Katowic znajduje się wiele pokryw zabezpieczających rozmaite urządzenia podziemne. Na ogół nie zwraca się na nie uwagi. Czasami jednak warto pochylić się nad nimi i przyjrzeć bliżej. Są to w zasadzie różnej wielkości zwieńczenia m.in. studzienek kanalizacyjnych, deszczowych, ściekowych, rewizyjnych, telekomunikacyjnych, a także zaworów wody i gazu. Wpusty i włazy są przeważnie żeliwne i betonowe.

Na nieużytkach i w lasach często można zobaczyć fragmenty studzienek betonowych bądź tylko ich pokrywy.