Początki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sięgają 1948 roku. Wówczas utworzono w Bytomiu Akademię Lekarską. W następnych latach powoływano kolejne wydziały w różnych miastach, m.in. w Zabrzu. W 1971 roku decyzją Rady Ministrów Katowice ustanowiono siedzibą Śląskiej Akademii Medycznej przenosząc tu równocześnie rektorat. W wyniku rozmaitych przekształceń i podziałów obecnie przy ul. Medyków są zlokalizowane Wydziały Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. W pobliżu wybudowano domy studenckie. Do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego należą również następujące szpitale kliniczne: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6.
Rektorat znajduje się przy ul. Poniatowskiego, a biblioteka przy ul. Warszawskiej.