Muzeum Historii Katowic powstało w 1981 roku jako oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a w 1983 roku zostało samodzielną placówką. Zlokalizowane jest przy ul. ks. J. Szafranka. Przed budynkiem znajduje się odsłonięta w 2007 roku figura Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Od 1997 roku filią Muzeum Historii Katowic jest kościółek w parku Kościuszki.

W 2005 roku w budynku dawnej pralni i magla przy ul. Rymarskiej na Nikiszowcu również powstała filia.

Następnym oddziałem katowickiego muzeum jest od 2010 roku mieszkanie przy ulicy Kopernika 11 gdzie pracowało małżeństwo artystów Barbary i Stanisława Ptaków. Otwarto tam ekspozycję stałą i galerię na wystawy czasowe.

W 2012 roku w kamienicy przy ul. Kościuszki 47 utworzono Oddział Grafiki im. Pawła Stellera z ekspozycją stałą prac artysty plastyka i wystawami czasowymi grafiki współczesnej.