Powstała w 1889 roku sosnowiecka cerkiew pw. św. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii znajduje się przy ulicy Kilińskiego. Świątynia jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.